Aldy Shah On


mutiarakata 1

 Daripada Ibn Abbas r.a;Rasulullah s.a.w bersabda;"mata yg menangis krn TAKUTKAN ALLAH danmata yg berjaga malam mengawal jalan ALLAH,"-RIWAYAT AL-TIRMIZI

mutiarakata 2 

Dripada Abu Hurairah r.a,Rasulullah r.a S.A.W bersabda;sesunguhnyaALLAH tidak melihat kepada jasad atau rupa bentuk kamu,tetapiALLAH melihat kepada hati-hati kamu'-HADIS RIWAYAT MUSLIM

mutiarakata 3 

Daripada Abdullah bin Abbas r.a,Rasulullah bersada"Dua nikmat ygramai manusia teroedaya dengannya: SIHAT DAN KELAPANGAN,'-Hadis Riwayat A-Bukhari

mutiarakata 4 

Daripada Abdullah bin r.a,Rasulullah bersabda;"sahabat yg baik disisALLAH adalah sahabat yg paling banyak berbuat baik kpd sahabatnya"-HADIS RIWAYAT AHMAD dan AL-TIRMIZI 

mutiarakata 5 

Daripada Abdullah bin Omar r.a,Rasulullah bersabda;Orang -orangyang bersifat kasihan dikasihi yg maha mengasihi,kasihanilah merekayg di bumi,nescaya yg dilangit akan mengasihani kamu''-HADIS RIWAYAT ABU DAUD dan AL-TIRMIZI 

mutiarakata 6

 Daripada Abu Hurairah r.a,Rasulullah s.a.w bersabda ;"seorang mukminadalah cermin kepada mukmin yang lain.Dan,deorang mukmin adalahsaudara kepada mukmin yang lain,"-Riwayat Abu Daud dan Al-Bukhari

mutiarakata 7 

Daripada Al-Nu'man bin bashir r.a,Rasulullah s.a.w bersada;Doa adalah ibadat;'-Riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi

mutiarakata 8 

Daripada Abu Hurairah r.a,Rasulullah s.a.w bersabda ;'Tidak ada suatuyang lebih mulia di sisi ALLAH ta'ala melainkan doa'-Riwayat Al-Tirmizi dan Ibn Majahmutiarakata 9Daripada Abu HUrairah r.a Rasulullah bersabda;'Lihatlah kepada orang yang lebih bawah daripada kamu.janganlah kamu melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kamu,ianya lebih wajar agar kamu,agar kamu tidak memperkecilkan nikmat ALLAH'-RIWAYAT MUSLIM 

mutiarakata 10 

Daripada mu awiyyah bin abu surfyan r.a Rasulullah S.A.W bersabda;"Berwaspada kamu dengan puji-pujian kerana ia boleh menyembelih(menyembelih bermaksud seseorang munkin terpedaya dengan pujianyang diberikan)-Hadis riwayat Ibn Majah